Jag oroas av den utveckling som finns i samhället idag, trygghet, ökad beskattning och att politik numera gått ut på att vinna och inte på att hitta den lösning som är bäst för medborgare. Det vill jag arbeta hårt för att detta skall ändras.